Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Fabule de Gheorghe Asachi

        Gheorghe Asachi (1788 – 1869) a fost un poet, prozator şi dramaturg român. Precursor al generaţiei paşoptiste, Gheorghe Asachi a fost unul din întemeietorii nuvelei istorice la noi, a condus numeroase reviste literare, a fost îndrumător cultural în domenii diverse: teatru, şcoală, presă, activitate tipografică. A publicat prima gazetă româneasca din Moldova. Traduce şi adaptează piese de teatru străine. În poezie, abordează toate speciile: ode, elegii, sonete, imnuri, fabule, meditaţii, balade. A scris şi nuvele istorice care au constituit sursa de inspiraţie pentru nuvelele lui Costache Negruzzi. A fost o personalitate complexă, îndrumător şi animator al vieţii artistice şi culturale, organizator al şcolilor naţionale din Moldova, unul din pionierii picturii româneşti şi iniţiatorul învăţământului artistic în şcolile moldoveneşti…

Lista fabulelor de Gheorghe Asachi


Zâna fabulei
Grierul şi furnica
Corbul şi vulpea
Broasca şi boul
Acei doi catâri
Asinul şi furul
Lupul şi mielul
Leul şi guzganul
Cerbul la fântână
Cocostârcul şi vulpea
Ţăranul şi fiii lui
Minciunile
Consultul
Lupul şi cucoara
Vulpea şi ţapul
Două spice
Oaia şi mielul
Musca şi carul
Erostrat
Diogenes
În unire stă tăria
Guzganul de cetate şi cel de câmp
Oala de aramă şi oala de lut
Capra, junca şi oaia, în companie cu leul
Stomahul şi mădulările
Moartea şi nenorocitul
Broaştele care cer un împărat
Cânele carele scapă lucrul, vânându-i umbra în apă
Vulpea, momiţa şi fiarele
Iepurele şi amicii săi cei mulţi
Lupul prefăcut în păstor
Albina, ţânţarul şi musca
Ursul, pasărea, şarpele şi momiţa
Cărările şi calea dreaptă
Sălbaticul şi călătorul
Peştele şi pescarul
Momiţa la bal masche
Soarele şi negura
Stânca care fată
Castorii
Călătorul şi cânii
Giudecată nouă a lui Paris
Ochii şi nasul
Oile
Lupii şi oile
Asinul şi fluierul
Aurul şi fierul
Cuvântul lui Socrat
Clopotul şi limba lui
Esop şi ştrengarul
Momiţa
Frunza