Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Fabule de La Fontaine

        Jean de La Fontaine (1621 – 1695) a fost un poet, dramaturg şi prozator francez, membru al Academiei Franceze. La Fontaine s-a impus în literatura universală prin fabulele sale, publicate în 12 cărţi, în perioada 1668-1694. Fiind inspirat de anticii Esop şi Fedru, precum şi de tradiţiile populare, şi înzestrat cu un talent deosebit, el a depăşit caracterul unilateral didactic al vechilor fabule, transformându-le în adevărate opere de artă. Prin intermediul fabulelor, La Fontaine a criticat moravurile sociale din Franţa în timpul absolutismului şi a demascat cu mult umor şi vervă viciile claselor dominante necruţându-l nici pe rege şi nici pe curtenii săi. Eroii din fabulele sale, care aparţin lumii animaliere sau regnului vegetal, personificând tipuri şi caractere, reprezintă diferite aspecte ale vieţii sociale din Franţa acelui timp. Fabulele lui La Fontaine au fost traduse în foarte multe limbi, iar acest fapt a influenţat dezvoltarea ulterioară a acestei specii literare, inclusiv a fabulei româneşti…

Lista fabulelor de La Fontaine


Corbul şi vulpea
Vulpea şi barza
Cocoşul şi perla
Vulpea şi strugurii
Greierele şi furnica
Maimuţoiul şi Motanul
Urechile iepurelui
Vulpea bearcă
Soarele şi broaştele
Unchiaşul şi Măgarul
Porumbelul şi furnica
Lupul şi mielul
Stejarul şi trestia
Taurii şi broaştele
Dreptatea Leului
Lupul şi barza
Victoria învăţăturii
Vulpea şi Veveriţa
Leul biruit de om
Lebăda şi Bucătarul
Jalba lupului
Iepurele şi broaştele
Hoţii şi măgarul
Cocoşul şi vulpoiul
Cei doi catâri
Căţeaua şi surata ei
Calul şi Măgarul
Desaga
Măgarul galeş
Lupul şi Potaia
Lupul şi câinele
Leul şi Tăunul
Leul şi şoricelul
Sfatul şobolanilor
Oala de lut şi Oala de tuci
Moartea şi tăietorul de lemne
Gaiţa împodobită cu pene de Păun
Şoarecele de oraş şi şoarecele de ţară
Se pregăteşte Leul de război
Păţania Corbului care voia să imite un vultur
Pasărea rănită c-o săgeată
Păgânul şi idolul de lemn
Motanul şi Gherlanul veteran
Maimuţoiul, dobitoacele şi Vulpea
Măgarul purtător de moaşte
Broaştele care cer un monarh
Măgarul cu bureţi de mare şi cel cu sare în spinare
Liliacul şi cele două nevăstuici
Leul şi Măgarul la vânătoare
Cerbul privindu-se în apă
Câinele care-şi lasă prada pentru umbră
Casa lui Socrate