Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Lupul şi mielul

                        Orice face cel mai mare,

                        Dreptate-n toate are,

                        Precum vom videa aice

                        Din o fabulă ce-oi zice.

 

                        Un miel foarte însetat

                        S-adăpa în râu curat,

                        Unde lupul, cătând pradă,

                        Începu cu mielul sfadă,

                        Zicându-i cu rost turbat:

                        Ori de ce mă înfruntezi

                        Şi să turburi cum cutezi

                        Limpedea mea băutură?

                        I-au zis mielul: Doamne, iartă,

                        La mânie nu te-ntartă,

                        Mai ales dacă ai vrea

                        Să-nţelegi măria-ta

                        C-apa din sus cură-n vale

                        La şerbul măriei-tale;

                        Şi s-o turbur eu nu pot

                        Cu piciorul, nici cu bot!

 

                        Mi o turburi şi-acum iară,

                        I-au zis cruda acea fiară;

                        Ştiu că-n anul cel trecut

                        Tu de lupi ai zis bârfele!

                        Cum puteam să zic acele,

                        Când n-am fost încă născut?

                        Crede, doamne, că ş-acuma

                        Eu sug lapte de la muma.

                        De n-ai fost tu, apoi, zău,

 

                        Au fost un frate al tău.

                        Nici un frate eu nu am.

                        Aşadar, ţ-au fost vrun neam,

                        Că toţi câni, păstori şi oi

                        Bat din veci rebel cu noi!

                        Zicând ceste, îl îmbrâncă

                        Şi îl duce la pădure,

                        Unde, fără să-l înjure,

                        Îl despoaie şi-l mănâncă.