Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Cânele carele scapă lucrul, vânându-i umbra în apă

                        Omul cu năluci viază,

                        Lăsând lucrul cel vădit,

                        Numai umbra sa vânează,

                        Precum cânele au păţit.

                        Acel câne dineoare

                        Pist-o apă curgătoare

                        Trecea cu pripire-n not,

                        Ţiind o friptură-n bot.

                        Când în apă deodată

                        Alt-asemene-i s-arată.

                        Cânelui atunci să pare

                        C-acea porţie-i mai mare;

                        Deci vânându-i umbra-n apă

                        Nu numai că lucrul scapă,

                        Ci când botul au căscat

                        Puţin di nu s-au-necat,

                        Încât cu nimic din val

                        Teafăr abia scapă-n mal!