Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Lupul prefăcut în păstor

                        Un lup foarte ipocrit,

                        Având mare apetit

                        Pe o turmă grăsulie

                        Ce păştea în o câmpie,

                        Socotea că a lui plan

                        Nemerit s-ar fi făcut

                        Dacă-n straie de cioban

                        Vizetă i-ar fi făcut.

                        Deci pre spate-o glugă-ncinge,

                        Coapsele-n iţari le strânge,

                        Spre-a-şi ascunde a sa faţă

                        Pune-n cap o pălărie;

                        Ca păstor curat să fie,

                        Din un ram îşi face o caţă.

                        Şi vicleana lighioaie

                        Ie subsuoară o cimpoaie.

                        Chiar ca Trifon îmbrăcat,

                        Pe-a sa caţă rezemat,

                        Lupu-ncet se-naintează,

                        Când păstorul repoza,

                        De somn cânii se-ngâna,

                        Dar nici turma era trează.

                        Ipocritul, bucuros

                        De prilej aşa frumos,

                        Avu încă ş-o idee,

                        Ca cu portul cel minţit

                        Să înşele nemerit

                        Şi un chiot să mai deie.

                        Dar aceasta-i strică tot;

                        Deschizând flămândul bot,

 

                        Aşa foarte au urlat,

                        Că pădurea-au răsunat.

                        Se treziră la-acel ton

                        Turma, cânii şi Trifon.

                        Bietul lup se încurca

                        Pe iţarii săi şi-n glugă,

                        Încât nu putu să fugă,

                        Nici măcar a s-apăra.

 

                        Un făţarnic cât d-ascuns

                        Nu rămâne nepătruns.

                        Sune-ursarul numa-n surle,

                        Cine-i lup ca lup să urle.