Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Clopotul şi limba lui

                        Ah, ce soartă înfiorată!

                        Zicea clopotul odată

                        Către limba ce-l lovea.

                        Uşor lucru ţi se pare

                        A urla fără-ncetare

                        Atât vuiet şi de ce?

                        Di ce, nu ştiu, limba-i zice,

 

                        Aninatu-m-au aice

                        Să-ţi dau ghionturi neîncetat.

                        Pe frânghie-ntreabă, vere,

                        Ea mă trage cu putere,

                        De-am lovit, am ascultat.

                        Clopotul de la frânghie

 

                        Di se mişcă vrea să ştie,

                        Di ce trage cu amar?

                        Dar frânghia răsucită

                        Zice că pre ea invită

                        Însetatul palamar.

                        Palamarul de-altă parte

 

                        Zice: Popa ştie carte

                        Ş-a suna m-au rânduit.

                        Dar, aleu, de-atâta sunet,

                        Gemet, vuiet şi răsunet

                        Bietul popa-au asurzit.

                        Di-l întrebi di ce, de unde?

 

                        El n-aude, nici răspunde,

                        Ce din cap semne făcea,

                        Şi pre clopot îl supune

                        Vuietul tot să răsune,

                        Fără a şti măcar di ce.