Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Consultul

                        Dineoară-n sat la ţară

                        Un boier pătimea mult,

                        Încât din jur s-adunară

                        Doftori doi la un consult:

                        Din Cotnar, domnul Mergrău,

                        Iar Binmerg de la Hârlău.

                        Cel din urmă-ncredinţa

                        Că boierul va scăpa,

                        Când întâiul da parolă

                        Că boierul cu-a lui boală

                        Va purcede împreună

                        Unde moşii se adună.

                        Dezuniţi la-nvăţătură,

                        Îmbii scriu două reţete,

                        Dar boierul cu-acea cură

                        Nu putu să se îndrepte.

                        Deci pe când îl îngropa,

                        Doftorii se disputa.

                        Zicea unul: S-au trecut

                        Precum am fost prevăzut.

                        Altul, în rostul latin,

                        Au vădit chiar adevărul:

                        De mi-ar fi urmat deplin,

                        Sănătos era boierul!