Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Soarele şi negura

                        Prin tăria cea azură

                        Trecând soarele de vară,

                        A lui rază-aşa căldură

                        Săgetat-au peste ţară,

                        Că apele a unui lac

                        Toate-n aburi se prefac.

 

                        Deci aceste-aburele

                        Ajungând la-naltul lor,

                        Uitând chiar, ca inimi rele,

                        Cui datoare-s cu noroc,

                        S-aduna, se îndesa,

                        Ca-nchegându-se în nor

                        Doar să poată-ntuneca

                        Pe-a lor binefăcător.

 

                        Însă-atuncea dreptul soare

                        La-njosita cea estime

                        Zisu-i-au: Uitat-ai oare

                        Cum ajuns-ai la-nălţime?

                        Pentru-asemenea trufie

                        Vei simţi a mea urgie!

 

                        Deci îndată a sale rază

                        Cu putere scânteiază,

                        Norul, umbra au pierit,

                        Negura iar se desface,

                        Şi de unde s-au suit

                        În tinos lac iarăşi zace.