Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Oaia şi mielul

                        Spunea mielului odată

                        Maica oaia: Fătul meu,

                        Eu sunt foarte întristată

                        Cugetând la traiul tău.

 

                        Ah, păstorul te va prinde,

                        Abia gras te-i face un pic,

                        Şi la măcelar te-a vinde,

                        Ce călău altfel i zic.

                        Depărtat de l-a ta mumă,

                        Acii cruzi şi răi tirani

                        Te despoaie, te zugrumă

                        Şi te vând apoi pe bani.

                        De-altă parte se invită

                        Lupul, ce-i cu dânşii văr,

                        Ca şi el să te înghită

                        Cu ciolane şi cu păr.

                        C-un cuvânt, fără-ndurare

                        Toţi pre tine te urăsc,

                        Ş-abia traiul îţi răsare,

                        Iacă-ndată îl răpesc!

                        Chiar în contra însuşi firii,

                        Mai bătrână eu fiind,

                        Tocmai-n miezul omenirii,

                        Tinerel te văd pierind.

                        Însă mielul, c-umilinţă,

                        Zis-au: Maică, al meu odor,

                        Cea mai mare a mea dorinţă

                        Este tânăr ca să mor!

                        Decât asta, a mea soartă

                        Fi-v-atunce mult mai grea,

                        Dacă-ntâi aş vede moartă

                        Pe duioasa maica mea.