Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Sălbaticul şi călătorul

                        În adâncul unei stânce,

                        În deşartele pustii,

                        Un sălbatic ş-ai săi fii

                        Au pus mursa lor să mânce;

                        Cu femeia-n jur şedeau

                        Peste-o piatră,

                        Lângă vatră,

                        Şi copiii lor sorbeau.

                        N-avea şervet, nici cuţit,

                        Dar bun foarte apetit.

 

                        De fortună ca să scape,

                        Un nemernic călători,

                        Răzbătut de a ploii ape,

                        Au intrat în groapa lor.

                        Sălbaticu-n sărăcie,

                        Fiind plin de omenie,

                        Deşi nu l-au aşteptat,

                        La ospăţ l-au îndemnat.

 

                        Oaspele, înflămânzit,

                        Să aştepte n-au voit

                        De două ori ca să-l invite,

                        Dar dintâi din a sa gură

                        Peste degete-amorţite

                        Boare suflă de căldură;

                        Apoi în aceea zamă,

                        Fiind caldă, suflă iară.

                        Sălbaticul mult se miră,

                        Zice: Asta cum să cheamă?

 

                        Una zama-mi răcoreşte,

                        Alta mâna-mi încălzeşte.

                        Di-i aşa, oaspelui zice,

                        Poţi să mergi de-acum de-aice!

                        Zău! drept mă va feri

                        Cu un om a locui

                        Carele din a sa gură

                        Când frig suflă, când căldură.