Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Moartea şi nenorocitul

                        Un lemnar din cei sărmani,

                        Plin de grijă şi de ani,

                        Cărând vreascuri grele-n spate

                        Din pădure pe la sate,

                        Se-nturna încetişor

                        La săracul foişor.

                        Obosit, neputincios,

                        Pune sarcina sa jos

                        Şi-şi aduce aminte-anume

                        Câte sufere pe lume.

                        Că de când el s-au născut

                        Rele numai au văzut.

                        Fără vipt de multe ori,

                        Fără somn adeseori,

                        Toată noaptea-n gânduri zace,

                        Ziua nicicum are pace,

                        Căci vătavul rău şi tont,

                        Boierescul peste pont,

                        Birul greu şi mii beilice,

                        Doi ficiori şi patru fiice,

                        O soţie sfăditoare

                        Viaţa-i umple cu lungoare,

                        Încât vrând a-şi face seamă

                        Ca să vie moartea cheamă.

                        Nesăţioasa deci bătrână,

                        Ţiind secerea în mână,

                        Repede s-au arătat

                        Şi ce vrea l-au întrebat.

                        Văzând fioroasa moarte,

                        Spăimântat lemnarul foarte

                        Zice: Rog ajută un pic

                        Ceste lemne să rădic!

                        Moartea curmă toate cele,

                        Omul însă-i mai dorit

                        A suferi mii de rele,

                        Decât a fi mântuit!