Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Acei doi catâri

                        Doi catâri călătoreau

                        Şi-n desagii lor duceau

                        Unul ceapă de câmpie,

                        Altul bani de visterie

                        Cest din urmă, îngâmfat

                        Că-i de aur încărcat,

                        Chiar de şelile-i apasă,

                        Nu vrea sarcina s-o lasă.

                        Mândru calcă, parcă-i leu,

                        Şi suna un zurgălău.

                        Când deodată, din tufari,

                        Iese o ceată de tâlhari.

                        Toţi la cel catâr dau bustă

                        Ce ducea de aur soamă,

                        De urechi îl prind, de soamă,

                        Alţi împung şi-l bat c-o fustă.

                        Încât bietul, gemând foarte,

                        Zice: Oare asta-i soarte

                        Care mi s-au juruit

                        Pe ist drum când m-au pornit?

                        Al meu soţ ce cară ceapă

                        Fericit de daună scapă,

                        Dar eu, fără de ajutori,

                        În bătaie, aleu, mor!

                        Iar catârul celalalt

                        Zis-au: Vere, totdeauna

                        Pe copacul mai înalt

                        Darmă repede fortuna;

                        De-ai fi şerb la un cepari,

                        Iar nu casă de dinari,

                        La os teafăr şi la piele

                        N-ai păţi aceste rele

                        Când eu în săracul trai

                        Voi să pasc în pace scai!