Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Cărările şi calea dreaptă

                        Spre o cale grea şi lungă

                        Călători doi s-au unit,

                        Deşi ii aveau s-ajungă

                        Scop cu totul diferit.

 

                        Numa avere să adune

                        Unuia foarte-i plăcea,

                        Pentru-aceasta el de bune

                        Orice mijloace credea.

 

                        Celalalt, în curăţie,

                        Câştig strâmb nu căuta,

                        Fără de făţărnicie

                        Dreptului se închina.

 

                        Ista, deci, cu sigur pas

                        Tot pe drumul drept au tras,

                        Dar şiretul călător,

                        Printre nobili şi popor

 

                        Trecând, în gândul său zice:

                        Nătărăul las să ţie

                        Drumul lung; eu prin potici

                        Voi cârni cu ghibăcie,

 

                        Că pre astă scurtă cale

                        Deseori am fost găsit

                        Titluri, laude şi parale;

                        Uneori le-am şi răpit!

 

                        Faţa, vorba, tot le schimbă;

                        Pe cărarea cea mai strâmbă

                        Tupil se înainta

                        Tot în stânga,-n dreapta ba!

 

                        Ori pe unde el se duce

                        Ceva trebuie s-apuce;

                        Fiind toate de al său plac,

                        Nu fereşte nici un lac,

 

                        Ce înainte ca să poată

                        Pân la brâu în tină-noată,

                        Ş-încărcat cu grea povoară,

                        Deşi plin e de ocară,

 

                        Împroşcat de tot şi uns,

                        Aşa la scop au ajuns.

                        Însă toţi îl defăimau,

                        Cu degetu-l arătau.

 

                        Omul bun, cu mică parte,

                        Ce pe drum drept au călcat,

                        Au sosit pe altă parte

                        Sărac, însă tot curat!