Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Maimuţoiul şi Motanul

                        În casa unui om din vremea veche,

                        Trăia o-mpieliţată de pereche:

                        Un maimuţoi

                        – Pocitul Maimuţilă –

                        Şi un cotoi

                        – Cumătrul Motănilă.

                        Când dispărea slănina, brânza, caşul,

                        Nu căuta pe la vecini făptaşul…

                        Ci cum şedeau, odată, la vatră lighioanele

                        Şi urmăreau cum se coceau castanele,

                        Un îndoit folos credeau c-ar scoate

                        De-ar izbuti să le mănânce toate,

                        Făcându-şi lor un bine şi altuia un rău.

                        Şi maimuţoiul, marele mâncău,

                        I-a spus: – Fârtate năpârstoc,

                        Tu eşti mai priceput ca mine, zău.

                        Ce-ar fi să scoţi castanele din foc?

                        Zis şi făcut!

                        Fârtatul priceput

                        A şi-nceput

                        Să scoată cu gheruţa

                        Castanele din foc,

                        În vreme ce maimuţa

                        Le şi mânca pe loc.

                        Când se ivi o slugă,

                        O rupseră la fugă.