Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Sfatul şobolanilor

                        Doar pripăşit de câţiva ani,

                        Motanul casei, Roadeslană,

                        Un tartor crâncen, o satană, –

                        Băgase spaima-n şobolani

                        Şi din atâţia câţi mai sunt

                        Zac mulţi lihniţi pe subt pământ.

                        Dar într-o bună zi, când blestematul

                        Şi-a început pe-acoperiş sabatul

                        În tămbălău de nuntă c-o pisică, –

                        În mare taină, grijulii, cu frică,

                        S-au întrunit şi ei să-şi ţină sfatul.

                        Vorbi întâi, ca staroste, Gherlanul:

                        – „Aşa şi-aşa… deoarece… şi întrucât…

                        Eu cred că-mpieliţatul nu ne-ar zvânta atât

                        De i-am lega un zurgălău de gât.

                        Am auzi când vine la pândă căpcăunul

                        Şi n-ar mai prinde unul…”

                        Mai leac ca zurgălăul, se-nţelege,

                        Nici nu era. Dar cine să i-l lege?

                        „Eu nu!” „Nici eu!” „Doar n-oi fi prost!”…

                        Vorbiră mulţi cu foc în glas,

                        Dar fără rost,

                        Căci a rămas

                        Tot cum a fost…

 

                        Am mai văzut eu sfaturi de stareţi, de canonici,

                        Ţinute fără noimă de vorbăreţi habotnici.

                        Ca sfetnici,

                        Mulţi sunt vrednici.

                        Dar câţi,

                        Dintre atâţi,

                        Pot să-şi preschimbe-n faptă

                        Povaţa înţeleaptă?