Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Lebăda şi Bucătarul

                        Într-o ogradă plină de păsări, la conacul

                        Din preajma unui mândru castel, trăiau Gânsacul

                        Şi Lebăda, în vraja şi-n liniştea naturii;

                        Ea, pentru frumuseţe; el, hărăzit fripturii.

                        În şanţurile pline cu apă străvezie,

                        Plonjau, pluteau alene, zburdau cu voioşie…

                        Dar Bucătarul Curţii de băutură-ncins,

                        Crezând că e Gânsacul, chiar Lebăda a prins

                        Şi îi făcea, nătângul, pe loc de petrecanie,

                        De nu cânta de spaimă sărmana orătanie

                        Un cântec minunat, cu vrajă stranie.

                        Surprins de cântul minunat,

                        Văzu atunci că s-a-nşelat.

                        „Sunt un neghiob! îşi zise beţivul. Mai e vorbă?

                        Ar fi păcat să facem din cântăreaţă ciorbă…

                        Nicicând – ferească sfântul! – n-am să-i retez gâtlejul,

                        Aşa, doar pentru saţiul nemernicului pântec,

                        Când ştiu, acum, prea bine că pot să-i dau prilejul

                        Să şi-l păstreze teafăr, pentru cântec.”

 

                        Adesea, întâmplarea în greu impas ne duce,

                        Dar vorba dulce – zice zicala – mult aduce.