Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Corbul şi vulpea

                        Jupân corbul câştigase

                        Din negoţul ce-apucase

                        Un bun chilipir de caş,

                        Şi cu dânsu-n cioc se duse

                        P-un copac, unde se puse

                        Ca un om l-al său sălaş.

 

                        Vulpea, ca o jupâneasă,

                        O cam şterge de p-acasă,

                        Şi ieşise la primblare;

                        Iar bunul miros ce are

                        D-ici, de colo o-ndreptă

                        Sub copac, şi-n sus cătă:

 

                        „Jupâne corb, plecăciune!

                        O, Doamne, ce frumuseţe!

                        Ce pasăre, ce minune,

                        Ce drag de pene măreţe!

                        Dar n-are glas; ce păcat!”

 

                        Corbul, îngâmfat în sine,

                        Nicidecum nu-i veni bine

                        Ca vulpea să-l socotească

                        De mut sau să mi-l vorbească

                        Că e prost l-al său cântat.

                        Lungi gâtul, căscă ciocul

                        Şi-ncepu a croncăi.

                        Caşul căzând, vulpea-aci,

                        Cântăreţul păţi jocul.

 

                        „Jupân corb, precum se vede,

                        Minte numai îţi lipseşte;

                        Şi fă bine de mă crede

                        Şi-nvaţă, te foloseşte:

                        Că de mult, foarte de mult,

                        Din punga celor ce-ascult

                        Linguşitorii trăiesc.”