Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Maimuţoiul, dobitoacele şi Vulpea

                        La moartea Leului, jivinele

                        S-au adunat cu liota întreagă

                        Şi nici nu încetaseră suspinele

                        C-au şi purces alt rege să-şi aleagă.

                        De cum sosi coroana din tezaur,

                        Păzită de năprasnicul balaur,

                        O şi-ncercă întâi şi-ntâi un Taur.

                        Dar cum nu-i încăpea pe căpăţână,

                        Coroana mai trecu din mână-n mână.

                        Cu mare-nfrigurare, fiecare

                        Găsea că e prea mică sau prea mare.

                        Venind curând un Maimuţoi la rând,

                        O încercă şi dumnealui, râzând.

                        Făcu întâi o mare temenea

                        Şi, ca prin cerc, trecu, vârtej, prin ea.

                        Cum poznele plac gloatei, se-nţelege,

                        Jivinele l-aleseră ca rege.

                        Văzându-l suveran pe-acel netot

                        Şi-n gândul ei căindu-se de vot,

                        Vicleana Vulpe-i spuse, într-o doară:

                        – Măria Ta, am dat de o comoară!

                        Comorile, ce mai la deal la vale,

                        Chiar pravila le dă Măriei Tale…

                        Iar Craiul, după bani jinduitor,

                        Ţinu să o şi vadă în persoană,

                        Dar – zdup! – se pomeni într-o capcană…

                        Şi Vulpea spuse-n faţa tuturor:

                        – Mai vrei şi-acum domnia, lighioană,

                        Când vezi că dai în gropi de căscăună?

                        L-au detronat, găsind că o coroană

                        Puţini ar merita să li se pună.