Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Lupul şi mielul

                        Verdictul celui tare e lucru hotărât:

                        Vom arăta numaidecât.

 

                        Un miel, cuprins de-o sete mare,

                        Bea dintr-o apă curgătoare.

                        Un lup flămând, în drumul lui,

                        Ajunse-n preajma mielului.

                        – Cum de cutezi să-mi tulburi băutura? –

                        Răcni atunci, spre el, cu toată gura.

                        Te pedepsesc, să ştii, pentru-ndrăzneală.

                        – Dar, zise mielul cu sfială,

                        Nu-i cazul, dacă mă gândesc,

                        Să fiţi atât de mânios.

                        Uitaţi-vă că mă găsesc

                        Cu douăzeci de paşi mai jos

                        Pe cursul apei şi n-am cum

                        S-o tulbur eu acum…

                        – Ba, însuţi tu o tulburi, zbieră cumplita fiară

                        Şi cu un an în urmă m-ai şi făcut de-ocară.

                        – Pe-atunci, îi spuse mielul, n-am putut

                        Să fac ce-ai zis, căci nu eram născut.

                        Şi încă sug la sânul mamei, doară…

                        – E fratele-ţi, de nu eşti tu!

                        – Nici el nu e acela, nu –

                        Căci frate n-am. – Atunci, e unul dintr-ai tăi.

                        Vă ştiu eu cât sunteţi de răi;

                        Nu mă cruţaţi, cu anii,

                        Nici voi, nici câinii, nici ciobanii.

                        Zicând acestea, lupul înşfacă mielu-ndată,

                        Îl duce-ntr-o pădure-adâncă

                        Şi, fără nici o judecată,

                        Îl mănâncă…