Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Lupul şi Potaia

                        Un Lup pe cât de lacom pe-atâta de nătâng,

                        Croit pe nerozii şi boroboaţe,

                        S-a întâlnit odată cu o Potaie-n crâng

                        Şi bucuros se pregătea s-o-nhaţe.

                        – Vrei să mănânci o javră prăpădită?

                        Mai bine-ar fi (îi zise) să mă laşi.

                        Stăpânii mei odrasla îşi mărită

                        Şi, vrând, nevrând, şi eu mă mai îngraş…

                        El o crezu şi săvârşi trăsnaia,

                        Iar când veni să-şi caute potaia,

                        Ea îi răspunse iute din poiată:

                        – Aşteaptă-ne că vom veni îndată

                        Eu şi Străjerul curţii

                        Şi cred că-ţi vei cunoaşte saţiul burţii!

                        (Vorbea de un Dulău de lângă glugă

                        Ce mai pusese lupi ca el pe fugă…)

                        Nu-şi cunoştea prea bine meseria

                        Cumătrul Lup, dar şi-a văzut prostia

                        Şi, salutând Dulăul, o şterge spre ponoare…

                        (Noroc măcar că prostul e iute de picioare!)