Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Papagalul şi celelalte păsări

                        Lăsând a sa colivie,

                        În pădure vru să vie

                        Papagalu-a se plimba;

                        Şi îndată ce ajunse

                        Să judece el se puse

                        Păsările ce cânta.

                        Că deloc nu suie bine,

                        Că glasul ei prea lung ţine,

                        Filomelei tot zicea.

                        Şi aşa pe orişicare

                        Pasăre mică sau mare

                        El să tacă le făcea.

                        Dar odată supărate,

                        Păsările adunate,

                        Împotriva lui strigând,

                        Merseră ca să vorbească

                        Cu dânsul, şi să-l silească

                        Să cânte ceva, zicând:

                        „Cântă dar tu, împărate;

                        Fă această bunătate,

                        Un exemplu să ne dai:

                        Căci din a ta şuierare,

                        Socotim cu-ncredinţare

                        Că prea minunat glas ai.”

                        El atunci stă la-ndoială,

                        Şi prea cu multă sfială

                        Le răspunde c-un cuvânt:

                        „Domnilor! eu râz prea bine

                        De-alţii; iar cât pentru mine,

                        Deloc cântăreţ nu sânt.”