Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Iepurele, ogarul şi copoiul

                        Calităţile noastre cele mai lăudate

                        Ne sânt ades în lume drept crime reproşate;

                        Aceasta se întâmplă de câte ori prin ele

                        Oprim executarea intenţiilor rele.

                        Iepurele odată

                        Fu tras la judecată

                        De un ogar. În tufe atuncea prezida

                        Copoiul, şi sentinţe fără apel el da.

                        Ogarul către el aşa se adresă

                        Şi-n limba lui strigă:

                        „O, tu ce prezidezi senatul cel câinesc,

                        Te rog să mă asculţi: eu viu să jeluiesc

                        De acest ticălos,

                        Ce sufletul mi-a scos.

                        Căci vrând a-l întâlni, pe deal sau pe câmpii,

                        El fuge parc-ar fi gonit de vijelii;

                        Ş-apoi n-aleargă drept,

                        Cu el să poţi da piept,

                        Ci merge tot cotiş

                        Şi sare curmeziş;

                        C-un cuvânt, n-are pas, nici umblet creştinesc.

                        Dar ce să mai vorbesc,

                        Când chiar măria-ta, d-o fi cum am aflat,

                        Ai fost adeseori de dânsul înşelat?”

                        „Destul – lătră atunci copoiul cafeniu –

                        Pe el nici îl ascult, purtările-i le ştiu,

                        Orice pentru el crez, şi iată-l osândit

                        Să fie jupuit.

                        Carnea va rămânea pentru judecător,

                        Iar labele vor fi pentru jeluitor.”