Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Dervişul şi fata

                        Se povesteşte cum că odată

                        Un derviş pustnic, om cuvios,

                        S-amorezase, văzând o fată

                        Cu trup subţire, cu chip frumos.

                        Dintr-una-ntr-alta vorba aduse

                        Şi în stil neted patima-şi spuse,

                        Zicând: „Ascultă, eu te iubesc,

                        Şi pentru tine mult pătimesc”.

                        Stilul acesta, adevărat,

                        Nu mi se pare prea minunat;

                        Dar pentru-un pustnic trăit departe

                        De ale lumii valuri deşarte,

                        Putem să zicem că nu e prost.

                        Fata răspunse: „Poate-aş fi fost

                        Destul de bună ca să te crez,

                        Dar aste haine bisericeşti

                        Nici n-au a face cu ce-mi vorbeşti;

                        Ş-apoi de barbă mă-nfiorez”.

                        Pustnicul nostru pe loc se duse,

                        Îşi rase barba, se pieptănă,

                        Nemţeşte bine se îmbrăcă,

                        Ş-o pălărie în cap îşi puse.

                        Veni la fată: „Cum ţi se pare?

                        O-ntrebă. Spune-mi, mai te-ndoieşti?

                        Vezi ce putere amorul are?

                        Mi-am lăsat legea; alt mai voieşti?”

                        „Nu voi nimica, atunci ea zise;

                        Credincios mie cum o să-mi fii,

                        Când jurăminte în ceruri scrise

                        Şi a ta lege nu poţi s-o ţii?”

 

                        Fata avea dreptate de nu vrea să-l asculte.

                        Cine-a făcut o crimă poate face mai multe.