Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Leul deghizat

                        Leul s-a-mbrăcat odată

                        Într-o piele de măgar,

                        Să colinde ţara toată

                        Din hotar până-n hotar,

                        Ca să vadă cum se poartă lupii (marii dregători)

                        Cu noroadele-i blajine de supuşi rumegători.

 

                        Deci, trecând el într-o seară la o margine de crâng

                        Ca un biet măgar nătâng,

                        Nişte lupi, cum îl văzură, se reped la el pe loc

                        Şi-ntr-o clipă îl înşfacă, grămădindu-l la mijloc.

 

                        – Staţi, mişeilor! Ajunge, – că vă rup în dinţi acuşi!

                        (Strigă leul, apărându-şi pielea cea adevărată.)

                        Astfel vă purtaţi voi oare cu iubiţii mei supuşi?…

 

                        Lupii, cunoscându-i glasul, îndărăt s-au tras pe dată,

                        Şi de frică se făcură mici, ca nişte căţeluşi.

                        – O, măria-ta! Iertare!

                        Zise cel mai diplomat, –

                        Semănai aşa de tare

                        C-un măgar adevărat!…