Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Bivolul şi coţofana

                        Pe spinarea unui bivol mare, negru, fioros,

                        Se plimba o coţofană

                        Când în sus şi când în jos.

                        Un căţel trecând pe-acolo s-a oprit mirat în loc:

                        – Ah, ce mare dobitoc!

                        Nu-l credeam aşa de prost

                        Să ia-n spate pe oricine…

                        Ia stai, frate, că e rost

                        Să mă plimbe şi pe mine!

 

                        Cugetând aşa, se trage îndărăt să-şi facă vânt,

                        Se piteşte la pământ

                        Şi de-odată – zdup! – îi sare

                        Bivolului în spinare…

 

                        Ce s-a întâmplat pe urmă nu e greu de-nchipuit.

                        Apucat cam fără veste, bivolul a tresărit,

                        Dar i-a fost destul o clipă să se scuture, şi-apoi

                        Să-l răstoarne,

                        Să-l ia-n coarne

                        Şi cât colo să-l arunce, ca pe-o zdreanţă în trifoi.

 

                        – Ce-ai gândit tu oare, javră? Au, crezut-ai că sunt mort?

                        Coţofana, treacă-meargă, pe spinare o suport

                        Că mă apără de muşte, de ţânţari şi de tăuni

                        Şi de alte spurcăciuni…

                        Pe când tu, potaie proastă, cam ce slujbă poţi să-mi faci?

                        Nu mi-ar fi ruşine mie de viţei şi de malaci,

                        Bivol mare şi puternic, gospodar cu greutate,

                        Să te port degeaba-n spate?…