Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Umbra şi omul

                        Un om nu prea cu minte

                        Să-şi prindă umbra vrea,

                        Dar când pornea nainte,

                        Şi ea mergând sporea.

                        Iar ea fugea mai tare

                        Şi ori cu ce o alunga,

                        Tot umbra nu se da.

 

                        Când ostenit de goană, el îndărăt se-ntoarse,

                        Atuncea ea din urmă cât cole îl luase.

 

                        Aşa-i acea nălucă, nătângă şi fatală

                        Ce pururea ne-nşală,

                        Sub nume de noroc,

 

                        Şi după care unii necontenit s-alungă

                        Dar nu pot să-l ajungă;

                        Iar alţii, stând pe loc,

                        De el se folosesc.

 

                        Şi fără nici un merit favoru-i dobândesc.