Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Ţăranul şi calul

                        Ţăranul semăna ovăs în primăvară,

                        Iar calul, ce l-au fost adus în cărucioară,

 

                        Privind la semănat,

                        Fierbea în gândul său aşa un rezultat:

                        – Mă mir, cum zic de om că este o fiinţă,

                        Aleasă prin a lui a minţii iscusinţă?

 

                        Eu nu văd la dâns’ minte

                        Măcar de un grăunte.

 

                        Şi oare poate fi mai mare nebunie

                        Decât să scurme el ogoare pe câmpie,

                        Şi apoi să presare ovăs sau altă pâine,

 

                        Când mult făcea mai bine

                        Ovăsul să-l dea mie

 

                        Ori murguşorului, iar pâinea la găine,

                        Sau până în sfârşit să ţie în păstrare?

                        Încai s-ar fi văzut a lui scumpete mare.

                        Iar ca să lepede pe dealuri şi pe văi,

 

                        E numai o dovadă

                        Că oamenii în faptă

                        Sunt foarte nătărăi!

 

                        Dar toamna-mbelşugată

                        Aduse multă roadă:

 

                        La una douăzeci ovăsul au sporit,

                        S-au strâns, s-au îmblăcit

                        Şi-acelaşi cal din el au ospătat tain,

                        Pe zi căuşul plin.

 

                        Nu e de lăudat

                        A dobitocului semeţul rezultat.

                        Dar, oare nu aşa? din oameni, îndrăzneţii

 

                        Cutează-a cerceta voinţa providenţii,

                        Făr-a putea străbate

                        A ei orânduieli şi căi nestrămutate.