Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Presura

                        În adâncă liniştire,

                        La revărsatul de zor,

                        Presura, cu glas din fire

                        De abia răsunător,

                        Cânta plină de simţire

                        Către bunul ziditor!

 

                        Iară când măritul soare

                        Ca un mire mult dorit,

                        Bucurând toată suflarea

                        S-a ivit la răsărit

                        Şi când lumea salutare

                        Îi depunea prin cântare,

                        Atunci presura tăcea.

                        Însă o privighetoare

                        Ce mai de mult o ştia,

                        I-a şi făcut întrebare:

                        De ce tace?

 

                        – Nu cutez,

                        Zise presura-n durere,

                        Cu glasu-mi fără putere

                        Soarele să salutez.

                        Dar cu nespusă plăcere

                        Eu vă binecuvântez!

 

                        Aşa şi eu mă căinez

                        Că n-am talentul poeziei:

                        Să cânt unirea României.