Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Oracolul

                        Întru un templu idolesc,

                        Era un zeu de lemn cu dar proorocesc;

                        El sfaturi şi poveţe la tot poporul da:

 

                        Pentru aceasta sta

                        În aur şi argint, spre slavă ferecat,

                        De jertfe-mpresurat,

                        De ruge asurzit

                        Şi de miroazme-năduşit.

 

                        Toţi în oracolul credea, fără-ndoială.

                        Dar deodată, vai! ce lucru de sminteală!

 

                        Oracolul slăvit

                        Cu totul s-au schimbat şi s-au nimicnicit.

                        În loc de adevăr, el tot minciuni croia

                        La cei ce mângâieri sau sfaturi îi cerea.

 

                        Iar pricina era:

                        Că-n zeul cel deşert un jertfitor intra

                        Şi, de avea el minte,

                        Apoi oracolul rostea cereşti cuvinte.

                        Dar când intra în zeu

                        Vreunul nătărău,

                        Atuncea vai de cei

                        Ce mai credeau în zei.