Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Muntele

                        Un munte se trudea de facere cumplit.

                        Trei zile au vuit,

                        Încât se clătina pământul de sub el;

                        Dar în sfârşit s-au desfăcut

 

                        Şi au născut:

                        Un şoricel!

 

                        Această fabulă ca muntele e veche;

                        Eu însă să vă spun secretu-i la ureche:

 

                        Sunt oameni de la care-aştepţi

                        Minuni să vezi;

                        Aşa vuiesc de tare

                        Când ei se socotesc că au vro treabă mare;

                        Iar cercetând în faptă,

                        Găseşti isprava lor deşartă.

 

                        Spre pildă, eu ades scriu, şterg şi iar gândesc,

                        Ca când o epică piimă născocesc;

                        Iar după trudă multă

                        În faptă mă trezesc cu o făbuliţă scurtă.