Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Măgarul şi privighetoarea

                        Măgarul au văzut pe o privighetoare.

                        – Prieteno, i-au zis, mă rog să mă asculţi:

                        Eu tot am auzit o vorbă de la mulţi,

                        Că tu întru cântări eşti meşteriţă mare,

 

                        Şi iată, acum vreu

                        De iscusinţa ta să judec singur eu.

                        Iar buna păsăruică, pornită spre cântare,

 

                        Când liniştit, abia

                        În sine ciripea,

                        Când tare şuiera,

                        Când glasu-i tremura,

 

                        Apoi, prin dulcea ei strigare,

                        Întru a dragostei cei gingaşe plecare

 

                        Pe amoraşul său chema,

                        Şi rediul desfătat, cântarea-i răsuna;

                        Iar lumea ascultând

                        Tăcea şi se mira.

                        Măgarul însă de pământ

                        S-au rezemat cu fruntea,

 

                        Şi au răcnit aşa: „Tu versuri ai plăcute,

                        Dar când ai asculta

                        Cucoşul de la noi, mai bine ai cânta.”

                        Acestea auzind în suflet s-au jignit

 

                        Acea privighetoare

                        Şi de atunci au contenit

                        Pentru măgari a sa cântare.

 

                        Dumnezeu să ne ferească

                        De judecata măgărească.