Fabule

Abonează-te la fluxul RSS

Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Lupul bătrân

                        Un fabulist al nostru ne-au povestit c-odată

                        Se rânduise-n ţară un lup nazâr pe oi,

                        Dar cum ocârmuise, el încă nu ne-arată;

                        Şi ce isprăvi făcuse, ne lasă-a ghici noi.

 

                        Aşadar cercetarăm

                        Şi ne încredinţarăm

 

                        Că turma-ncredinţată acestui nazâr mare,

                        Prădată, ovilită,

                        Călcată, spârcuită,

 

                        Dup-o osândă lungă abia avu scăpare.

                        Luat fiind în durăt, de-o laie de cotei,

                        C-urechile plioştite, cu coada între vine,

                        Nazârul lup cu fuga se duse-n ţări străine,

 

                        Abia scăpând de ei!

                        Acum iar de-odată un vuiet se stârneşte,

                        Că după atâta vreme bătrânul lup doreşte

                        Să vie iar în ţară, unde-i făgăduise

                        Cârlanii să-l aleagă nazâr împărătesc.

                        Se vede că Nazârul trecutul a uitat,

                        Nu ştie că coteii ce-atunci l-au alungat

 

                        Acum sunt dulăi

                        Şi nu i-ar şedea bine

 

                        La bătrâneţe tocmai, să paţă vro ruşine!