Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Liliacul şi rândunelele

                        Odată, neamul rândunesc

                        Având o mare ură

                        Pe neamul şoricesc,

 

                        Pentru că ouăle din cuiburi ei le fură,

                        Au hotărât fără cruţare,

                        Pe toţi prinzându-i, să-i omoare.

 

                        Şi iarăşi, cea întâi robită zburătoare

                        Au fost un liliac sub streşină robit.

 

                        El însă au protestuit,

                        Înfăţoşând dovezi aripile ce are,

                        Că nu-i din neamul şoricesc,

                        Şi prin acesta chip au dobândit iertare.

                        Dar rândunelele un alt război pornesc,

 

                        Asupra tuturor

                        Anume păsări mici, ce sunt de sama lor,

                        Şi iarăşi, cea întâi robită zburătoare,

                        Acelaşi liliac au fost; cu gură mare

 

                        Că el nu-i pasăre nicicum,

                        Pentru că pene n-are,

 

                        Scăpând asemene de moarte şi acum.

 

                        Aşa isteţul liliac

                        Din două întâmplări cu minte au scăpat;

                        Dar starea-i fizică nu e de lăudat,

                        Căci el, după proverb: nici turc nu-i, nici turlac

                        Şi tristă soartă au acei din poporeni

                        Ce nu sunt nicăiuri statornici cetăţeni.