Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Calul şi măgarul

                        Păstorul unor oi, pe lângă turma sa

                        Avea un cal şi un măgar.

                        Din întâmplare el găseşte o harşa,

                        Cusută tot în fir şi în mărgăritar.

                        Harşaua, precum ştiu acei ce merg călare,

                        Se cade calului spre înfrumuseţare.

 

                        Păstorul însă-au socotit

                        Că calul e destul de fire-mpodobit

                        Şi au găsit cu cale,

                        Stăpân fiind pe ale sale,

 

                        Să puie pe măgar harşaua delicată.

                        Dar au ieşit în faptă

                        Că prostul de măgar, nesocotind ce poartă

                        Şi nedeprins a fi-mbrăcat,

                        Cu scumpa lui harşa în bahnă au intrat;

                        S-au tăvălit, s-au răcorit

                        Şi chiar ca un măgar de glod plin au ieşit.

 

                        Din fabulă e lămurit,

                        Cum că păstorul au greşit,

                        Iar el o da la întâmplare.

 

                        Eu însă socotesc: că calul, deşi are

                        Nărav de tăvălit când este asudat,

                        Dar nu se bagă-n glod, şi cum s-au ridicat

                        Îndată de pe el tot colbu-i scuturat.