Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Calul şi călăreţul

                        Un vrednic călăreţ

                        Avea un cal prea blând şi bine învăţat;

                        Iar singur el semeţ

                        Şi despre cal încredinţat,

                        Au vrut să facă o cercare:

                        Ca fără frâu, călare

                        Să iasă la primblare.

                        Deodată calul au pornit

                        La pas, încetişor;

 

                        Dar când au înţeles că n-are frâu strunit,

                        Au prins a mai juca, a merge mai uşor.

 

                        Apoi, luându-şi vânt,

                        Sărea, zvârlea fugând,

 

                        Încât pe călăreţ l-au trântit el jos,

                        Iar singur au plecat la fugă mai vârtos

 

                        Pe văi, pe dealuri, prin ponoare

                        Şi, dând de-o râpă mare,

                        S-au zdrumicat de tot.

 

                        Stăpânul au aflat în urmă calul mort.

                        Ş-au zis: Sărmane cal, prea cruda ta pieire

 

                        Eu însumi ţi-am gătit.

                        Tu sub povăţuire

                        A frâului strunit,

 

                        Erai prea blând şi bun şi nici nu mă trânteai,

                        Nici capul nu-ţi rupeai.

 

                        Şi slobozenia cât e de desfătată,

                        Dar când la un norod nu are

                        A sa măsură înţeleaptă,

                        Se face primejduitoare.