Fabule


Fabule după autor

Fabule de Grigore Alexandrescu
Fabule de La Fontaine
Fabule de Alecu Donici
Fabule de George Topârceanu
Fabule de Ion Luca Caragiale
Fabule de Ivan Andreievici Krâlov
Fabule de Gheorghe Asachi

Tipăreşte
Adevărul sau cucoşul de la moară

                        Cucoşul, ştiţi prea bine, că are însuşire

                        De a ne da de ştire

                        Prefacerile zilei ş-a timpului schimbări.

                        El, făr-a se supune

                        La reguli şi cercări,

                        Când adevărul spune,

                        E ca un fabulist;

 

                        Iar când arată timpul e cam naturalist.

                        Ştiu dar că la o moară, cucoşul prin cântare

                        Morarului da veste la vreme de mâncare.

                        Însă-ntr-o zi, când moara umbla mereu vuind,

                        Şi unda zgomotoasă, în roţi cu-a sa iuţime

 

                        Izbea din înălţime

                        În aer spumegând,

 

                        Morarul simţea foame. Deci iese el din moară

                        Şi vede cum cucoşul, sărind pe-o grindişoară,

 

                        În pene se umfla,

                        Din gât se încorda,

 

                        Ş-apoi, căscându-şi pliscul, se pare că cânta.

                        Însă a lui cântare, de vuiet mistuită,

 

                        Era neauzită.

                        Morarul trist se duse în moară, aşteptând

                        S-audă mai degrabă cucoşul său cântând.

 

                        Aşteaptă, măi morare,

                        C-aşa-i şi-n lumea mare:

 

                        Când relele năravuri vuiesc neîncetat,

                        Atuncea adevărul nu este ascultat.